Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου: Χώρος Πολιτισμού και Αναμνήσεων.

Το Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νικολάου είναι ένα όνειρο ετών που υλοποιήθηκε με τη βοήθεια των ανθρώπων που απλόχερα έδωσαν τα εκθέματα που βρίσκονται στο χώρο, όπου στεγάζεται και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου. Με τη βοήθεια και τη στήριξη του κόσμου, το Λαογραφικό μουσείο, μπορεί να αποτελέσει τον φορέα εκείνο που θα καταγράψει την ιστορία του τόπου, ενώ παράλληλα μπορεί…