Παιδί και δημιουργία: Messy play –παίξτε και λερωθείτε άφοβα!!!

Το δημιουργικό παιχνίδι είναι μία σημαντική ενότητα όσον αφορά την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η ενότητα αυτή ονομάζεται “Messy play”και πάμε μαζί να μάθουμε τι σημαίνει; Τα παιδιά μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες ανακαλύπτουν το παιχνίδι αυτό, μαθαίνουν πιο γρήγορα, αυξάνεται η αυτοπεποίθηση τους καθώς πειραματίζονται και χωρίς δισταγμό έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά όπως το νερό, το…