Νέο οικογενειακό δίκαιο: Διαµεσολαβητής θα αποφασίζει για το συμφέρον του παιδιού.

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του υπ. ∆ικαιοσύνης – Ποιες συνέπειες θα έχουν όσοι δεν ασκούν σωστά τη γονική μέριμνα – Πώς θα γίνεται η επικοινωνία των διαζευγμένων με τα παιδιά τους και πώς θα καθορίζονται όνομα και θρήσκευμα – Το δικαστήριο μπορεί πλέον να ζητήσει τη γνώμη του παιδιού Σειρά σημαντικών αλλαγών που αναμορφώνουν το Οικογενειακό Δίκαιο και θέτουν…