Δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης των προπονητών.- Δείτε αναλυτικά την διαδικασία.

Δελτίο τύπου της τοπικής ποδοσφαιρικής ένωσης σχετικά με τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης των προπονητών:

‘Για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, οι ομάδες υποχρεούνται να καταθέσουν αποκλειστικά και με ηλεκτρονικό τρόπο στο email epsevias@yahoo.gr μέχρι την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή:

1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.

2. Αντίγραφο Ταυτότητας Τριετίας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2021.

3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).

6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).

7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.

8) Υπεύθυνη Δήλωση Πράξης Συναίνεσης υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Προπονητή.

9) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.

Σας ενημερώνουμε ότι για  την ομαλή (και με ορθό τρόπο) διεξαγωγή της διαδικασίας για τη συλλογή από την Ένωση των κατάλληλων εγγράφων/δικαιολογητικών από τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία, που αφορούν την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή 2021-2022, έχουν τα ακόλουθα:

1) ) Για κάθε Προπονητή / Βοηθό Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης ενός Ποδοσφαιρικού Σωματείου, πρέπει να δημιουργείται και να αποστέλλεται από το Ποδοσφαιρικό Σωματείο ένα email που να περιλαμβάνει συγκεντρωμένα  ΟΛΑ  τα δικαιολογητικά  που αφορούν την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης του Προπονητή του.

Το σωματείο θα στέλνει στο email της Ε.Π.Σ. Ευβοίας : epsevias@yahoo.gr   τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή και να αναγράφεται ως θέμα: Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή / Επωνυμία Σωματείου / Επώνυμο – Όνομα Προπονητή.

2) Το κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό να μετατρέπεται ξεχωριστά σε μορφή PDF, η δε φωτογραφία του Προπονητή να είναι σε μορφή JPG. Αν ένα έγγραφο/δικαιολογητικό αποτελείται πέραν της μιας σελίδας (για παράδειγμα ένα πολυσέλιδο Ιδιωτικό Συμφωνητικό),  να μετατρέπεται ολόκληρο το έγγραφο σε ΕΝΑ αρχείο PDF και ΟΧΙ η κάθε μια του σελίδα ξεχωριστά. Στο σύνολο τους θα πρέπει να αποσταλούν όλα τα έγγραφα ως ψηφιακά αρχεία μορφής PDF, και ένα ψηφιακό αρχείο (η φωτογραφία του Προπονητή), σε μορφή JPG (προκειμένου για να τοποθετηθεί ψηφιακά στο Δελτίο Πιστοποίησης, να μπορεί δεχθεί την κατάλληλη επεξεργασία). [σημειώνουμε πως η φωτογραφία του εκάστοτε Προπονητή θα πρέπει να είναι έγχρωμη, να έχει καλή ευκρίνεια, να μην έχει σημάδια από σφραγίδες άλλων υπηρεσιών, να έχει λευκό φόντο, και γενικότερα να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές των φωτογραφιών ταυτότητας / διαβατηρίου].

4) Τα έγγραφα/δικαιολογητικά (PDF & JPG) να μην έχουν μακροσκελή τίτλο, αλλά συνοπτικά την αντίστοιχη προς το περιεχόμενο τους ονομασία (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή / Πράξη Συναίνεσης Προπονητή / Παράβολο Προπονητή κ.λπ).

5) Όλα συγκεντρωμένα τα έγγραφα/δικαιολογητικά (PDF & JPG) που συγκροτούν το φάκελο για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης ενός Προπονητή, πρέπει να επισυνάπτονται και να αποστέλλονται από το επίσημα καταχωρημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του Ποδοσφαιρικού Σωματείου που αιτείται την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή’.

Written by 

Related posts

Leave a Comment