Αυτό είναι το νέο ΔΣ της Αστυνομικής Ένωσης Ευβοίας.

Ανακοίνωση τής Ένωσης Ευβοίας: Την Τετάρτη 15, Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στην Ένωση ΑστυνομικώνΥπαλλήλων Ευβοίας .Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, με μέριμνα και σχετική πρόσκληση τουπλειοψηφούντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΜΑΡΚΟΥ Αλέξανδρου,συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου νασυγκροτηθούν σε Σώμα και να εκλέξουν το Προεδρείο.Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες…