Ορίζονται αρμόδιοι για θέματα Εθελοντισμού ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοφάνης Σπανός και για θέματα Υγείας η Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. κ. Αικατερίνη Μεγάλου

Ο Δήμος Χαλκιδέων, ενημερώνει ότι, κατόπιν απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα: Α. Μεταβιβάζεται επιπρόσθετα, στον Αντιδήμαρχο Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης κ. ΘεοφάνηΣπανό, η αρμοδιότητα του εθελοντισμού και συγκεκριμένα    1. Η εισήγηση εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων εθελοντισμού σε όλους τους τομείς. 2.  Η μέριμνα  και ο συντονισμός των εθελοντικών δράσεων στον Δήμο Χαλκιδέων .Β. Ορίζεται Εντεταλμένη Σύμβουλος…