Ηλεκτρονικά η μεταβίβαση ακινήτων μέσα σε 15 λεπτά. Αναλυτικά όλη η διαδικασία.

Από σήμερα η διαδικασία θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας myProperty.

Η δημοσιοποίηση των νέων τιμών ζώνης έχει δημιουργήσει το πρώτο κύμα μεταβιβάσεων ακινήτων στις περιοχές όπου καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις. Μεσιτικά και συμβολαιογραφικά γραφεία αναμένουν ένα θερμό καλοκαίρι, καθώς οι φορολογούμενοι θέλουν να γλιτώσουν τους επιπλέον φόρους για τις μεταβιβάσεις ακινήτων που θα προκύψουν από το νέο έτος εξαιτίας των αυξήσεων των τιμών ζώνης στο 55% της χώρας. Σημειώνεται ότι ακόμα και στις περιπτώσεις αγοράς πρώτης κατοικίας ή γονικής παροχής που είναι αφορολόγητες, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα διογκώσει τα συμβολαιογραφικά έξοδα και τα έξοδα μεταγραφής που επιβαρύνουν τους φορολογουμένους.

Η διαδικασία μεταβίβασης μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 λεπτών, αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση. Και αυτό, καθώς από σήμερα γίνεται αποκλειστικά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, χωρίς επισκέψεις στην εφορία και χωρίς ταλαιπωρία και γραφειοκρατία. 

Με τη νέα διαδικασία καταργείται η χειρόγραφη συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, που σήμερα εξαιτίας της πανδημίας αποστέλλονταν μέσω e-mail ή ταχυδρομικά στην αρμόδια εφορία. Η διαδικασία μεταβίβασης θα ολοκληρώνεται στα γραφεία των συμβολαιογράφων, οι οποίοι θα συντάσσουν τη σχετική δήλωση και θα την υποβάλουν για λογαριασμό των αγοραστών. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, όλα θα ολοκληρώνονται με λίγα κλικ. 

Συγκεκριμένα, η αγοραπωλησία ενός ακινήτου ολοκληρώνεται σε 9 ψηφιακά βήματα:

1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή.

2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet.

3. Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση.

4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος.

5. Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.

6. Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).

7. Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.

8. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή.

9. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένας οδηγός 17 ερωτήσεων – απαντήσεων για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις.

1. Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης ΦΜΑ;
– Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να προβεί σε αγοραπωλησία ακινήτου/ων εντός αντικειμενικού συστήματος.

2. Πώς υποβάλλεται η Αρχική δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου με επαχθή αιτία (ΦΜΑ);
– Η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου με επαχθή αιτία συμπληρώνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο και υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς πρόσβασής (username & password) του και όχι με τους κωδικούς των συμβαλλομένων.

3. Ποια είναι η αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης;
– Αρμόδια είναι η ΔΟΥ Εισοδήματος του αγοραστή.

4. Ποιο είναι το είδος συναλλαγής ΦΜΑ που υποβάλλεται ηλεκτρονική δήλωση;
– Υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής το είδος συναλλαγής δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ) εντός αντικειμενικού συστήματος – Αγοραπωλησία ακινήτου.

5. Υποβάλλεται δήλωση χωρίς αναγραφή του ΚΑΕΚ;
– Ναι. Η συμπλήρωση του ΚΑΕΚ είναι υποχρεωτική εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί και διαθέτει ΚΑΕΚ προσωρινό ή οριστικό. Η δήλωση θα προχωρά και χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου.

6. Πόσα ακίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν με μία δήλωση στην εφαρμογή;
– Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλά ακίνητα αρχικά εντός αντικειμενικού συστήματος και σε ολόκληρη την επικράτεια.

7. Οταν διαπιστώνεται λάθος των στοιχείων ακινήτου με ΑΤΑΚ, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;
– Μετά την καταχώριση του ΑΤΑΚ στην ενότητα στοιχεία ακινήτου, εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του ακινήτου όπως εμφανίζονται στη δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση με τις υποβληθείσες δηλώσεις ΕΝΦΙΑ. Δεν διορθώνονται από την εφαρμογή του ΦΜΑ αλλά ο κάθε πωλητής θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και μετά να υποβληθεί η ηλεκτρονική δήλωση ΦΜΑ.

Τι εξετάζεται για την επιβολή του φόρου

8. Πώς αποθηκεύεται προσωρινά μια δήλωση από συμβολαιογράφο;
– Ο συμβολαιογράφος μπορεί από την αρχή που θα δημιουργήσει μια δήλωση να την αποθηκεύσει προσωρινά και σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από την υποβολή προς τους συμβαλλόμενους, επιλέγοντας από το μενού την προσωρινή αποθήκευση ή προσωρινή αποθήκευση και έλεγχος.

9. Πώς αναζητείται μια ηλεκτρονική δήλωση ΦΜΑ;
– Εμφανίζονται μόνον οι δηλώσεις ΦΜΑ που έχουν καταχωριστεί ή υποβληθεί οριστικά μέσω αυτής της εφαρμογής. Επιλέγοντας το πεδίο εισόδου «Αναζήτηση δήλωσης» αναζητείται οποιαδήποτε δήλωση έχει υποβληθεί στην εφαρμογή. Αναζητούνται με κριτήρια: ΑΦΜ, Αριθμός Δήλωσης, Αριθμός Καταχώρισης.

10. Ποιο τίμημα δηλώνεται στην εφαρμογή σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ακινήτου για το οποίο θα συνταχθεί ένα συμβόλαιο;
– Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή για τον οποίον πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση.

11. Ποιο τίμημα δηλώνεται στην εφαρμογή σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ακινήτου με απαλλαγή Α΄ Κατοικίας για το οποίο θα συνταχθεί ένα συμβόλαιο;
– Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή για τον οποίον πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση, το οποίο επιδρά στην απαλλαγή Α΄ Κατοικίας.

12. Οταν μεταβιβάζονται ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες στην ίδια οικοδομή, τι τίμημα δηλώνεται;
– Στην περίπτωση που πρόκειται για αυτοτελείς, οριζόντιες ιδιοκτησίες μη ομαδοποιημένες δηλώνεται ξεχωριστό τίμημα για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία. Για την επιβολή του φόρου εξετάζεται αυτοτελώς το κάθε ακίνητο/αυτοτελής ιδιοκτησία και επιβάλλεται φόρος στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ τιμήματος και αντικειμενικής αξίας.

13. Τι συμπληρώνεται στο πεδίο «Περιγραφή ακινήτου»;
– Συμπληρώνεται σύντομη περιγραφή του ακινήτου. Ενδεικτικά: είδος, διεύθυνση, αριθμός/όνομα του διαμερίσματος, όροφος, Ο.Τ., άδεια οικοδομής, τακτοποίηση, ακίνητα με ενιαία λειτουργική ενότητα (μεζονέτα), σε συγκρότημα κατοικιών με κοινόχρηστη πισίνα, ύπαρξη κτίσματος με άδεια κατεδάφισης ή χωρίς στέγη, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, βαρυνόμενο με δουλεία, με εγκατάσταση γεώτρησης, με δεξαμενή νερού κ.λπ. Η δήλωση δεν θα προχωρεί χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου, αφού τα πιο πάνω θα αποτελούν την περιγραφή που θα εμφανίζεται/εκτυπώνεται σε αυτή.

14. Ποια φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (ΦΥΑΑ) συμπληρώνονται;
– Ανάλογα με το είδος του ακινήτου συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (ΦΥΑΑ) που προτείνει η εφαρμογή και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε ακινήτου συμπληρώνονται και επιπλέον.

15. Πώς μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή ο κάθε πωλητής ή ο αντίκλητος του πωλητή;
– Στην εφαρμογή μπορεί να εισέλθει εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (user name & password), επιλέγοντας από το μενού «Πολίτες – myPROPERTY – Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων» του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της ΑΑΔΕ.

16. Πώς μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή ο κάθε αγοραστής ή ο αντίκλητος του αγοραστή;
– Στην εφαρμογή μπορεί να εισέλθει εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (user name & password), επιλέγοντας από το μενού «Πολίτες – myPROPERTY – Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων» του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της ΑΑΔΕ.

17. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στο φυσικό πρόσωπο (Φ.Π.)-αγοραστή μέσω της εφαρμογής του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος;
Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο προς τους συμβαλλόμενους μπορεί:

• Να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης ΦΜΑ.

• Να αποδεχτεί/υποβάλει τη δήλωση ΦΜΑ.

• Να απορρίψει/μη υποβάλει τη δήλωση.

• Να εκτυπώσει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΦΜΑ.

• Να εκτυπώσει τη δήλωση ΦΜΑ.

• Να εκτυπώσει την ειδοποίηση πληρωμής φόρου (ταυτότητα οφειλής) ΦΜΑ.

• Να εκτυπώσει το αποδεικτικό καταβολής ΦΜΑ.

Written by 

Related posts

Leave a Comment