Ψήφισμα ενάντια στα αιολικά πάρκα

Σήμερα την 3/04/2021 στην τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκεμε αφορμή την υπ’ αρθ. 62/19-2-2021 (ΦΕΚ984/12-3-2021) απόφαση της ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 470,4 MW» του επενδυτικού φορέα με την ονομασία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ», μετά από πρωτοβουλία του «Δικτύου Προοδευτικών Πολιτών Εύβοιας» και του Συμεών Κεδίκογλουεκδόθηκε ψήφισμα με βάση το οποίο όλοι οι Δήμοι της Εύβοιας συμφωνούμε τα παρακάτω:

  • Είμαστε ρητώς και κατηγορηματικώς αντίθετοι στο παραπάνω έργο όπως και σε κάθε άλλο συναφές έργο ΑΠΕ που θα επιβαρύνει περαιτέρω το νησί της Εύβοιας το οποίο αυτή τη στιγμή φέρει περίπου τις μισές εγκαταστάσεις ΑΠΕ όλης της χώρας
  • Είμαστε υπέρ της πράσινης ενέργειας, το οποίο αποδεικνύεται και από το γεγονός της εκτεταμένης ύπαρξης ΑΠΕ στον νησί, όχι όμως όταν αυτή χρησιμοποιείται με τρόπο ασύδοτο και κερδοσκοπικό ενάντια στις τοπικές κοινωνίεςκαθώς ο πολλαπλασιασμός τους χωρίς άλλα κριτήρια προκαλεί αθροιστική επιβάρυνση στο περιβάλλον και υποβαθμίζει το νησί και την ζωή των κατοίκων.
  • Ζητούμε την άμεση καταβολή των ανταποδοτικών εσόδων των ήδη εγκατεστημένων ΑΠΕ  προς τις τοπικές κοινωνίες που επιβαρύνονται με την τοποθέτηση τους.

Οι Δήμοι όλης της Εύβοιας δηλώνουμε σήμερα με ξεκάθαρη φωνή ότι το νησί μας δεν μπορεί να ‘’σηκώσει’’ άλλες ΑΠΕ και προς τούτο αποφασίζουμε τα παρακάτω:

  • Άμεση δημιουργία ενός κοινού ταμείου με χρήματα που θα συνεισφέρουν όλοι οι δήμοι της Εύβοιας προκειμένου να εξασφαλίσουμε κορυφαία νομική εκπροσώπηση από νομικούς εξειδικευμένους στο περιβαλλοντικό δίκαιο και στις ΑΠΕ
  • Για να μην χρονοτριβούμε την ίδρυση και διαχείριση αυτού του ταμείου την αναλαμβάνει διαδημοτικός φορέας ή από κοινού οι δήμαρχοι …………. (ακολουθούν τα ονόματα).
  • Προστατεύουμε τις τοπικές κοινωνίες και ξεκινάμε άμεσα ενημέρωση τους.

Τις ενέργειες συντονισμού αναλαμβάνει ο ………

Το ποσό που προτάθηκε και στο οποίο συμφωνούμε να καταβληθεί άμεσα στο κοινό ταμείο είναι 5.000 € από κάθε δήμο.

Το ψήφισμα μας αυτό θα κοινοποιηθεί στη Περιφέρεια προκειμένου να έχουμε την υποστήριξη της. Υπογράφεται από όλους τους δημάρχους της Εύβοιας εκ μέρους της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα:

(ονόματα)

Συμεών Κεδίκογλου

Written by 

Related posts

Leave a Comment