Υπεγράφη το Πρωτόκολλο παράδοσης της διαχείρισης του Κληροδοτήματος Βασιλείου Μπαφέρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Υπεγράφη από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας Ευάγγελο Χατζημαργαρίτη το Πρωτόκολλο παράδοσης διαχείρισης και αρχείου του κληροδοτήματος Βασιλείου Μπαφέρου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας- Γ.Ν. – Κ.Υ.Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ.Κύμης, ύστερα από την υπ.αριθ. 2/05-04-2021 απόφασης των Εκτελεστών της Διαθήκης Βασιλείου Μπαφέρου.

Με βάση το Πρωτόκολλο αυτό, τη διαχείριση του Κληροδοτήματος Βασιλείου Μπαφέρου και τη φύλαξη όλου του αρχείου αναλαμβάνει το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας- Γ.Ν. – Κ.Υ.Καρύστου – Γ.Ν.-Κ. Κύμης και συγκεκριμένα ο Διοικητής κ. Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης.

Η συνεδρίαση των Εκτελεστών της Διαθήκης Βασιλείου Μπαφέρου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, κατά την οποία η Δήμαρχος Χαλκιδέων ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τη μεταφορά του ποσού των 720.000,00€ που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2020 και αφορά στην εκτέλεση της υπ’αριθμ.376/29712/27-02-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Κληροδοτήματος, τις καταστάσεις του Απολογισμού και του Ισολογισμού του έτους 2020 του Κληροδοτήματος, την εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του Κληροδοτήματος.

Τέλος τους ενημέρωσε για τη σύνταξη της «Μελέτης Εκτίμησης Αγοραίου Μισθώματος» και του Ενεργειακού Πιστοποιητικού του ακινήτου του Κληροδοτήματος, προκειμένου στη συνέχεια το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας να προβεί στην Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου.

Written by 

Related posts

Leave a Comment