Τροπολογία κατατέθηκε για παράταση έως 30.9.2021 της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων σωματείων και συλλόγων.

Παρατείνεται από τη λήξη της κατά τρεις μήνες, μέχρι 30.9.2021 η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων (άρθρο 78 και ε,π. του Αστικού Κώδικα), του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ), των συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργοδοτικών οργανώσεων, των αθλητικών ενώσεων και επαγγελματικών οργανώσεων κ.λπ., για την προστασία της δημόσιας υγείας από covid-19, εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων ή δεν διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες περί χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (THE) διατάξεις.

Written by 

Related posts

Leave a Comment