Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων με τηλεδιάσκεψη στις 23 Απριλίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η/4/2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 19:00, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μη εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στην Εύβοια και την αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος

 1.   έγκρισης μεταβίβασης αδειών επαγγελματιών πωλητών.
 2. στην Κοινότητα Παραλίας Αυλίδας της Δ.Ε Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων .
 3.   έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 126/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 4. έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 601/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
 5. Περί έγκρισης 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2021 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε.  στο οικονομικό έτος 2021 .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

 • 8.    Περί έγκρισης  3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ‘’Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’.
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ».
 • «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ “ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ” ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ».
 • «Αποκατάσταση υφιστάμενων   υποδομών κοινοχρήστου χώρου παραλιακού μετώπου Λευκαντίου, Δ.Ε. Ληλαντίων,  Δήμου  Χαλκιδέων».
 • παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ».
 • «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση  της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου»,  
 • Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ”.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 1. κοπής δέντρων πεύκου στην οδό Ιπποκράτους 2 στην Κοινότητα  Βασιλικού (υπ. αρ. 17/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 2. (υπ. αρ. 19/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 3. έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: “Βελτίωση- Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος ΔΑΡΙΓΚ έως Κόμβο Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας)” (υπ. αρ. 20/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 4. έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: “Αποκατάσταση και ανάπλαση οδού έναντι αρχαιολογικού Μουσείου Αρέθουσας (Ο.Τ 400 και 401)’’  (υπ. αρ. 21/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 5. έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων  που συνοδεύουν την αρχιτεκτονική  μελέτη της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας (υπ. αρ. 22/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. έγκρισης πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού Αμαρυνθίων στην πόλη της Χαλκίδας (υπ. αρ. 23/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 7. έγκρισης  Ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Νέας Λαμψάκου της Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 39/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Written by 

Related posts

Leave a Comment