Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιδας

Σας κάνουμε γνωστά τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Χαλκίδας  που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 14:00, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. α) 163/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και β) 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών.

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ΑΞΟΝΑ) ΕΠΙ ΤΩΝ: ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ  28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ». (εισήγηση Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 1. Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (Ο.Τ. 400 ΚΑΙ 401)»  (εισήγηση Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 1. Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ “ΔΑΡΙΓΚ” ΕΩΣ ΚΟΜΒΟΣ  “ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ”) ΧΑΛΚΙΔΑΣ».  (εισήγηση Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 1. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος. (εισήγηση Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών.)
 1. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση ψητοπωλείο – σνακ μπαρ, ιδιοκτησίας “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”  με νόμιμο εκπρόσωπο της τον ΗΛΙΑ Δημήτριο του Γεωργίου, στη συμβολή των οδών  Μιαούλη 1 και Τζιαρντίνι, στη Χαλκίδα.
 1. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση καφετέρια μπαρ, με διακριτικό τίτλο “ΑΜΑΖΟΝΕΣ”, ιδιοκτησίας ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΓΥΡΩΣ του Γεωργίου, στη συμβολή των οδών Φαβιέρου & Βελισαρίου 6, στη Χαλκίδα.
 1. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση café bar, ιδιοκτησίας ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του Ευαγγέλου, επί της οδού Πλατανιώτη 1, στη Χαλκίδα.
 1. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασία (πλήρους γεύματος), ιδιοκτησίας ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Σπυρίδωνα, επί της λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου, στη Χαλκίδα.
 1. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2021, συνολικού εμβαδού 9,57τ.μ., για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες γευμάτων, με διακριτικό τίτλο «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ», ιδιοκτησίας  της ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε., επί της λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου 3, στη Χαλκίδα. 
 1. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2021, συνολικού εμβαδού 46,75τ.μ., για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ψητοπωλείο – ουζερί – καφέ, ιδιοκτησίας ΤΣΙΠΛΑΚΗ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Στυλιανού, επί της οδού Ιπποβοτών 13, στη Χαλκίδα.      
 1. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2021, εμβαδού 22,40τ.μ.,  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αρτοσκευάσματα καφέ, με διακριτικό τίτλο TΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ιδιοκτησίας ΜΩΫΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Αβραάμ, επί της οδού Αβάντων 51, στη Χαλκίδα. 
 1. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2021, εμβαδού 19,24τ.μ.,  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο “ESPRESSO BAR BAKERY”, ιδιοκτησίας ΓΙΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Βασιλείου, επί της οδού Αβάντων 7, στη Χαλκίδα. 
 1. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2021, εμβαδού 40,00τ.μ.,  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο “OΥΖΕΡΙ”, ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του Παύλου, επί της οδού Ευβοίας 64, περιοχή Βούρκος, στη Χαλκίδα. 
 1. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2021, εμβαδού 40,00τ.μ.,  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο “FRENZI CAFÉ”, ιδιοκτησίας ΠΟΛΛΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Ε.Ε., στη συμβολή των λεωφόρου Βουδούρη  & της οδού Κριεζώτου 1, στη Χαλκίδα. 
 1. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2021, εμβαδού 15,40τ.μ., καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο “ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ”, ιδιοκτησίας XAΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αποστόλου, επί της οδού Αβάντων 58, στη Χαλκίδα. 

Written by 

Related posts

Leave a Comment