Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης,(Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χαλκιδέων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Χαλκιδέων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαλκιδέων, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαλκιδέων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1.Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων25X
2.Δημιουργώ τη δική μου ιστοσελίδα25X
3.Συμβουλευτική σταδιοδρομίας25X
4.Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών25X
5.Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25X
6.Οικολογικές λύσεις για το σπίτι25X
7.Αγγλικά για τον χώρο εργασίας25X
8.Αγγλικά για τον τουρισμό25X
9.Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς25X
10.Τοπική Ιστορία25X
11.Ρώσικα για τον τουρισμό25X
12.Δημιουργία ιστοσελίδας50X
13.Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία25x

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 22210 85555 & 22213 51150 & 6953095951

Ταχ. Διεύθυνση: Αβάντων 50, Χαλκίδα & Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Written by 

Related posts

Leave a Comment