Οδεύουν προς συμβασιοποίηση τα έργα της “Θάλειας”


Με αυξημένη πλειοψηφία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε την έγκριση αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα έργα αποκατάστασης υποδομών από τη φυσική καταστροφή «Θάλεια», που έπληξε την κεντρική Εύβοια στις 8 και 9 Αυγούστου 2020.


Το σύνολο των 18 έργων που, κατόπιν αιτήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου, εντάχθηκαν στα τέλη του 2020 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τάχιστα μελετήθηκε και τέθηκε σε διαγωνιστική διαδικασία από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της ΠΕ Εύβοιας.

Σήμερα, 15 έργα συνολικού προϋπολογισμού 51.680.000 ευρώ με τον ΦΠΑ, περνούν με απόφαση της Ο.Ε. στο επόμενο στάδιο της υποβολής ενστάσεων, την οποία ακολουθεί ο προσυμβατικός έλεγχος και εν τέλει η υπογραφή των συμβάσεων.

Τα 15 έργα είναι τα ακόλουθα και προκρίθηκαν με μέσο ποσοστό έκπτωσης το 30%.

–        «Αποκατάσταση βλαβών στην Εθνική Οδό 77 (Τμήμα Ψαχνά – Παγώντα)», προϋπολογισμού 1.500.000 €

–        «Αποκατάσταση βλαβών και αντιμετώπιση καταπτώσεων στην εθνική οδό Ε.Ο.77 (Τμήμα Παγώντα – Δερβένι)», προϋπολογισμού 4.200.000 €

–        «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 19 (Tμήμα Ψαχνά – Πολιτικά – Νεροτριβιά)», προϋπολογισμού 3.000.000 €

–        «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 20 (Τμήμα  Ψαχνά – Άτταλη – Μίστρος)», προϋπολογισμού 1.200.000 €

–        «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό Πισσώνας-Πουρνός και στην Ε.Ο. 13 (διακλάδωση από Ε.Ο. 12-Θεολόγος)», προϋπολογισμού 1.800.000 €

–        «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό γέφυρα Πουρνού – Μίστρος», προϋπολογισμού 2.900.000 €

–        «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό Μίστρος – Σέττα», προϋπολογισμού 1.800.000 €

–        «Αποκατάσταση βλαβών στην  επαρχιακή οδό 12 (Τμήμα Αφράτι – Πισσώνας και σύνδεση με την ε.ο. 44)», προϋπολογισμού 5.000.000 €

–        «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 11 (Αρτάκη-Στενή-Όρια  Κοιν. Στροπώνων)», προϋπολογισμού 2.500.000 €

–        «Αποκατάσταση γέφυρας επί της ε.ο. 12 πριν τον Πουρνό», προϋπολογισμού 2.500.000 €

–        «Αποκατάσταση γέφυρας επί της ε.ο. 12  στον  Μίστρο», προϋπολογισμού 2.500.000 €

–        «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Λήλαντα από τη θέση γέφυρας Φύλλων μέχρι τις εκβολές αυτού», προϋπολογισμού 7.440.000 €

–        «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Λήλαντα και παραποτάμων αυτού ανάντι της γέφυρας Φύλλων», προϋπολογισμού 6.200.000 €

–        «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ρεμάτων περιοχής Πολιτικών, Νεροτριβιάς, Σταυρού, Καμαρίτσας και Κυπαρισσίου», προϋπολογισμού 4.490.000 €

–        «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Μεσσάπιου & των παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού 4.650.000 €

Επισημαίνεται ότι 3 έργα, που αποτελούν περίπου το 10% του συνολικού αντικειμένου, αναπέμφθηκαν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με εντολή εξέτασής τους από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με το ερώτημα της συμφέρουσας ή μη προσφοράς.  


Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε: «Προχωρούμε με προσήλωση και γοργούς ρυθμούς στην εκκίνηση των έργων αποκατάστασης των υποδομών μας που δοκίμασε η μεγάλη φυσική καταστροφή της  “Θάλειας”. Έργα με πρόσημο την άρτια και ταχεία κατασκευή, και συνάμα χρηστότητα στη διαχείριση των δημοσίων πόρων. Πρωτίστως όμως, έργα τα οποία τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος μας». 

Written by 

Related posts

Leave a Comment