Ξεκινάει το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιοχής Δήμου Χαλκιδέων – Β’ Φάση»

Ξεκινάει το έργο «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – Β΄ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, βάσει των μελετών που συνέταξαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων και την υποβολή των σχετικών φακέλων.

Το έργο περιλαμβάνει 3 έργα και συγκεκριμένα:

Α. Τμηματική Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στη συνοικία Ζ” (Ο.Τ. 763Γ ΕΩΣ 742) επί της Λεωφ. Γ. Παπανδρέου (Στροφή Τσεκούρα)

Για το έργο της Στροφής Τσεκούρα θα πραγματοποιηθούν εργασίες:

  1. Νέα χάραξη της οδού
  2. Διάνοιξη νέας παράπλευρης οδού
  3. Τοποθέτηση τοιχίων αντιστήριξης
  4. Δημιουργία διαχωριστικής νησίδας και πεζοδρομίων
  5. Κατασκευή οδοστρώματος και ασφαλτικών
  6. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής
  7. Τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης
  8. Εγκατάσταση νέου συστήματος ηλεκτροφωτισμού, με νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED
  9. Φύτευση πρασίνου

Οι επεμβάσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο παραπάνω τμήμα της Αρτηρίας Λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου, η οποία συνδέει την πόλη της Χαλκίδας με την πόλη της Νέας Αρτάκης στον Δήμο Χαλκιδέων και της παράπλευρης οδού, έχουν ως στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας στην οδό, τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς. 

Β. Οδός Στύρων, από τις Καμάρες έως τον κόμβο

Το έργο προβλέπει εργασίες απόξεσης του ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωση της οδού Στύρων, από το ύψος της περιοχής «Καμάρες» έως και τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου.

Γ. Οδός 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου του Δήμου Χαλκιδέων

Στο έργο προβλέπονται εργασίες απόξεσης του ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωση της οδού 28ης Οκτωβρίου, κεντρικής οδού στον Άγιο Νικόλαο της Δ.Ε Ληλαντίων. Επιπλέον θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης. 

Written by 

Related posts

Leave a Comment