Επιμελητήριο Ευβοίας: Μέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας.

Πραγματοποιήθηκε την 13/8/2021, μέσω τηλεδιάσκεψης,  συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας.

Τόσο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας, κ. Γιάννης Γεροντίτης όσο και οι πρόεδροι των άλλων Επιμελητηρίων: Φθιώτιδας (Αθανάσιος Κυρίτσης), Βοιωτίας (Παναγιώτης Αγνιάδης), Ευρυτανίας (Χρήστος Τσιάμπρας), Φωκίδας (Βασίλης Αυγερινός) επικεντρώθηκαν στην επόμενη μέρα και στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν άμεσα για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας.

Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι οι επόμενες ενέργειες για την οικονομική ανασυγκρότηση της Εύβοιας θα πρέπει να γίνουν συντονισμένα και σε συνεργασία με τον επικεφαλής της επιτροπής για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα καθοριστεί εντός των ημερών νέα διευρυμένη συνάντηση τόσο με τον κ. Σταύρο Μπένο όσο και με αρμόδια στελέχη προκειμένου να συνδιαμορφώσουν μια κοινή πολιτική που θα εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην στρατηγική οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Στην εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ευβοίας στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο κ. Νίκος Φωκίτης καθώς και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ευβοίας κ. Ηλίας Θαλάσσης.

Written by 

Related posts

Leave a Comment