Εμβολιασμός για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα και εγκύους,απαντήσεις από τον Ε.Ο.Δ.Υ.

1)Τι πρέπει να γνωρίζει σχετικά με το εμβόλιο έναντι του
κορωνοϊού SARS-CoV-2 μια έγκυος, μια θηλάζουσα και μια
γυναίκα που προγραμματίζει να μείνει έγκυος;

Τα εμβόλια έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί κατά την
εγκυμοσύνη και τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των
εμβολίων έναντι της COVID-19 (συμπεριλαμβανομένων των mRNA εμβολίων) σε
έγκυες γυναίκες, είναι περιορισμένα. Με βάση την πλέον πρόσφατη γνώση οι ειδικοί
πιστεύουν ότι τα mRNAεμβόλια είναι απίθανο να θέτουν σε κίνδυνο την έγκυο γυναίκα ή
το έμβρυο διότι δεν είναι εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς. Το mRNA στο
εμβόλιο αποδομείται γρήγορα με τις συνήθεις κυτταρικές διεργασίες και δεν εισέρχεται
στον πυρήνα του κυττάρου. Ωστόσο, οι πιθανοί κίνδυνοι των εμβολίων mRNA για την
έγκυο και το έμβρυο παραμένουν προς το παρόν άγνωστοι, επειδή αυτά τα εμβόλια δεν
έχουν μελετηθεί σε εγκύους.
Μια έγκυος που ανήκει σε ομάδα για την οποία υπάρχει σύσταση εμβολιασμού έναντι
της COVID-19 (π.χ υγειονομικό προσωπικό), μπορεί να επιλέξει να εμβολιαστεί, κατόπιν
ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους θεράποντες ιατρούς της. Για τη λήψη της
απόφασης, οι έγκυες και οι θεράποντες ιατροί τους θα πρέπει να συνεκτιμούν τις
ακόλουθες παραμέτρους: τον βαθμό διασποράς της COVID-19 στην κοινότητα, την
πιθανότητα που έχει η συγκεκριμένη έγκυος να προσβληθεί από COVID-19, τις
επιπτώσεις και τους ενδεχόμενους κινδύνους της νόσου για την ίδια την έγκυο και το
έμβρυο, τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου καθώς και την έλλειψη
δεδομένων σχετικά με τον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της κύησης.
Εκτιμάται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο COVID-19 σε έγκυες, είναι
παρόμοιες με αυτές που αναμένονται μεταξύ των μη εγκύων γυναικών.
Δεν υπάρχει σύσταση για έλεγχο ρουτίνας για κύηση, σε γυναίκες πριν από τη λήψη
εμβολίου COVID-19. Οι γυναίκες που εμβολιάζονται κατά την περίοδο που προσπαθούν
να μείνουν έγκυες, δεν χρειάζεται να αποφύγουν την εγκυμοσύνη μετά τον εμβολιασμό
τους με εμβόλιο mRNA COVID-19.
Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων COVID-19 σε γυναίκες
που θηλάζουν ή τις πιθανές επιδράσεις των εμβολίων mRNA COVID-19 στο βρέφος που
θηλάζει ή στην παραγωγή /απέκκριση γάλακτος. Τα εμβόλια mRNA δεν εκτιμάται ότι
αποτελούν κίνδυνο για το βρέφος που θηλάζει. Μία γυναίκα που θηλάζει, η οποία ανήκει
σε ομάδα που συνιστάται να λάβει το εμβόλιο COVID-19 (π.χ., υγειονομικό προσωπικό)
μπορεί να επιλέξει να εμβολιαστεί.

2)Εφόσον οι κλινικές δοκιμές των εμβολίων δεν
συμπεριλαμβάνουν άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα πως ξέρουμε αν
μπορούν να εμβολιαστούν;

Οι απαιτήσεις που σχετίζονται με το ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε μια κλινική δοκιμή
εμβολίου ποικίλλει ανάλογα με την εταιρεία που τις πραγματοποιεί, την ασθένεια έναντι
της οποίας πραγματοποιείται ανοσοποίηση και διάφορους τύπους αυτοάνοσων
παθήσεων. Συχνά οι πρώτες κλινικές δοκιμές είναι οι πιο περιοριστικές, έτσι ώστε τα
δεδομένα να μην επηρεάζονται από άλλες συνθήκες. Στο μέλλον, επιστήμονες και
πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα συγκεντρώσουν δεδομένα για διαφορετικές
υποομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα διεξαχθούν συγκεκριμένες κλινικές δοκιμές,
αλλά συχνά οι πληροφορίες για υγιείς ενήλικες μπορούν να ενημερώσουν τι να περιμένει
κάποιος σχετικά με διαφορετικές καταστάσεις. Επειδή συχνά ομάδες ατόμων με
συγκεκριμένη πάθηση μπορεί να είναι μικρές, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσημη
κλινική δοκιμή, αλλά η εμπειρία με παρόμοια εμβόλια και η κατανόηση των επιπτώσεων
της νόσου στο ανοσοποιητικό σύστημα συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων κινδύνου /
οφέλους. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς περισσότερα άτομα με την πάθηση
εμβολιάζονται, αθροίζονται περισσότερα δεδομένα. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων mRNA COVID-19 σε άτομα
με αυτοάνοσα νοσήματα, παρόλο που αυτά δεν αποτελούσαν κριτήριο αποκλεισμού από
τις αντίστοιχες κλινικές μελέτες. Στον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων με
φλεγμονώδη ή αυτοάνοσα νοσήματα, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην εμφάνιση
συμπτωμάτων μεταξύ εκείνων που έλαβαν εμβόλιο mRNA COVID-19 ή εικονικό
φάρμακο. Άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα, χωρίς αντενδείξεις εμβολιασμού, μπορούν να
λάβουν το εμβόλιο mRNA COVID-19.

Written by 

Related posts

Leave a Comment