Εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας ενημερώνει τα μέλη του ότι όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για τις επερχόμενες αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας για ανάδειξη Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθούν κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Δικηγορικό Σύλλογο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Δικηγόρων, δικαίωμα να εκλεγούν ως Πρόεδρος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλα τα μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου: α) που είναι ταμειακά εντάξει, β) των οποίων δεν έχει ανασταλεί ή διακοπεί η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ειδικά για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται να έχει συμπληρώσει αυτός δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική θητεία.

Written by 

Related posts

Leave a Comment