Αυτό είναι το νέο ΔΣ της Αστυνομικής Ένωσης Ευβοίας.

Ανακοίνωση τής Ένωσης Ευβοίας: Την Τετάρτη 15, Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17
Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στην Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ευβοίας .
Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, με μέριμνα και σχετική πρόσκληση του
πλειοψηφούντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΜΑΡΚΟΥ Αλέξανδρου,
συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να
συγκροτηθούν σε Σώμα και να εκλέξουν το Προεδρείο.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη
διενεργηθείσα ψηφοφορία, συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΚΟΥ Αλέξανδρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΖΙΝΗΣ Ταξιάρχης
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΨΙΩΧΑΣ Αριστείδης
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΟΜΑΡΑ Φωτεινή
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Χαράλαμπος
Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας :
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΚΟΥ Αλέξανδρος
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ: ΖΑΧΑΡΗΣ Ιωάννης
Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ευβοίας:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1)ΜΑΡΚΟΥ Αλέξανδρος
2)ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Κωνσταντίνος
3)ΜΑΡΚΟΥ Χρήστος
4)ΚΑΨΙΩΧΑΣ Αριστείδης
5)ΤΖΙΝΗΣ Ταξιάρχης
6)ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος
7)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Βασίλειος
8)ΠΗΤΤΟΣ Ιωάννης
9)ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Χαράλαμπος

Written by 

Related posts

Leave a Comment