Αίτημα για συζήτηση προ Η.Δ. σχετικά με νέο εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση

Κυρίες και κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι,
Σας κάνουμε γνωστό ότι η παράταξή μας, “Στερεά Υπεροχής”, θα κάνει χρήση του Άρθρου 14 παράγραφος 5, ζητώντας από το Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το Σχέδιο Νόμου , “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών”.
 Άρθρο 14ο Συζήτηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης  
5. ” Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν νομίμως, εκτός αν το περιφερειακό συμβούλιο αποφασίσει, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του προέδρου ή του περιφερειάρχη ή οποιουδήποτε συμβούλου επικεφαλής περιφερειακής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης”.
Σας αποστέλλουμε σχέδιο Απόφασης ή Ψηφίσματος και σας καλούμε να στηρίξετε την πρωτοβουλία μας.Όλες οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις οφείλουν να πάρουν θέση και να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.
Με εκτίμηση Ο επικεφαλής της παράταξης  “Στερεά Υπεροχής”Δ. Αναγνωστάκης

Written by 

Related posts

Leave a Comment